"Görevimizi yaparken kimseye, ne müvekkile ne hakime hele ne iktidara talibiz. Bizim aşağımızda kişilerin varlığı iddiasında değiliz. Fakat hiçbir hiyerarşik üst de tanımıyoruz. En kıdemsizin, en kıdemliden veya isim yapmış olandan farkı yoktur. Avukatlar esir kullanmadılar fakat efendileri de olmadı."  Molierac

 

Kılıkçıer Hukuk Bürosu 1979 yılında Av.Erol Kılıkçıer tarafından kurulmuştur.

 

Kılıkçıer Hukuk Bürosu, çeşitli konularda uzmanlaşmış  7 avukat, 1 icra personeli, 2 asistan/dosya sorumlusu ve 2 genel görevli çalışanı ile birlikte müvekkillerine haklarının elde edilmesi konusunda hizmet vermektedir.

 

Bursa-Evke Trade Tower 17. ve 18. katlarda faaliyet gösteren büromuz, yasal işlemlerin seri bir biçimde takibi için tüm teknik imkan ve donanıma sahiptir.

 

Hukuk büromuzun temel prensibi danışmanlık gereği meselelerin seri cevaplanması ve sürekli takip ile hukuki problemlerin çözümüne hız kazandırmaktır.

 

Ülkemizde yargının birçok problemi olduğu bilinmektedir. Açılan davaların kısa sürede sonuçlanması üzerinde en çok çalışılan husus olup bir diğeri de yargı birliğinin teminidir. Başta meslek kuruluşları olmak üzere tüm yargı camiası bu problemlerin mümkün olduğu ölçüde az hissedilmesine çalışmaktadır ve gelişen teknoloji problemlerin çoğunun artık tekrarlanmamak üzere sona ereceği kanaatini uyandırmaktadır.

 

Hakkın alınmasında yargının yoğunluğundan kaynaklanan bazı sorunlar  ve gecikmeler yaşansa dahi bunların giderilmesi için gerek kanun koyucu gerekse yargı organı çeşitli çözümler üretmektedir.  Yasal yollarla hak aramanın en doğru yol olduğu asla unutulmamalıdır.